Ingenjörsfirman

Medarbetare

Här hittar du all vår personal.

Henrik Garney

VD, Civilingenjör Väg o Vatten

Mer info

Projekt- och projekteringsledning
| 073-698 57 12
Maila Henrik

Åke Knutsson

Byggnadstekniker SBR

Mer info

Länskontrollant GVK, RBK-auktoriserad Fuktkontrollant, Fuktutredningar, byggkontroll, kalkyler, utredningar, kontrollansvarig enl. PBL (N)
| 070-330 43 86
Maila Åke

Peter Horndahl

Byggingenjör SBR

Mer info

Certifierad besiktningsman, Certifierad projektledare IPMA(D), byggledning, VA-kompetens, muddring, deponi, markmiljö, besiktningsman för lekredskap
| 076-869 80 21
Maila Peter

Stefan Nilsson

Byggingenjör SBR

Mer info

Diplomerad Projektledare IPMA (D) Projekt- och byggledning, certifierad besiktningsman, byggkontroll, kontrollansvarig enl. PBL(K), kalkyler, utredningar
| 070-684 22 50
Maila Stefan

Mikael Gustafsson

Byggingenjör SBR

Mer info

Certifierad projektledare IPMA(D), Certifierad besiktningsman, Projekt- och byggledning, kontrollansvarig enl. PBL(K), besiktningar, entreprenadjuridik
| 070-528 22 83
Maila Mikael

Dan Isehav

Byggingenjör SBR

Mer info

Projekt- och byggledning
| 070-335 75 05
Maila Dan

Fredrik Hasselström

Byggingenjör SBR

Mer info

Projektledning, byggledning inom anläggning/bro Betongklass 1. Broinspektion
| 070-382 08 40
Maila Fredrik

Anton Welander

Byggingenjör

Mer info

Byggledning, byggkontroll, fukt- och skadeutredningar
| 073-085 99 26
Maila Anton

Dan Hagman

Byggingenjör

Mer info

Projekt-, bygg och kvalitetsledning
| 076-783 02 01
Maila Dan

Nicklas Hoffmann

Byggnadstekniker

Mer info

Projekt-, bygg och kvalitetsledning
| 072-204 47 92
Maila Nicklas

Jonas Kembring

Byggdoktor

Mer info

Inventeringar, fukt-och skadeutredningar, fukt- och radonmätningar, byggkontroll
| 072-224 94 34
Maila Jonas

Elias Stjärndahl

Byggledning

Mer info

Projekt, bygg och kvalitetsledning
| 070-3444010
Maila Elias

Freddie Pettersson

Civilingenjör, Väg och Vatten

Mer info

Projekt-och byggledning. Regionansvarig Blekinge
| 070-387 97 79
Maila Freddie

Peter Dahl

Byggledning

Mer info

Projekt, bygg och kvalitetsledning
| 070-2875969
Maila Peter

Caroline Hauguth

Ekonomi-och kontorsansvarig

Mer info

Ansvarig för ekonomi- och personaladministration
| 073-439 06 22
Maila Caroline

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Vi är måna om våra kunder

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!