Ingenjörsfirman

Om oss

Ingenjörsfirman i Kalmar AB är ett oberoende konsultföretag som startade 1992. Vi är idag 14 medarbetare i företaget.

Av högsta personlig service och flexibilitet

Ingenjörsfirman bedriver en konsulterande ingenjörsverksamhet på kundanpassad teknisk nivå med en hög personlig service och flexibilitet. Vi månar om att våra kunder får den kompetens som krävs i de projekt som vi blir engagerade i.

Vår strävan är att ständigt arbeta för att utveckla företaget och kompetensutveckla våra medarbetare och att alltid vara uppdaterade i det senaste inom vårt arbetsområde.

Ingenjörsfirmans medarbetare har stora teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet från både stora och mindre projekt.

Vårt geografiska verksamhetsområde är i huvudsak sydöstra Sverige men vi hjälper även våra kunder i andra delar av landet och även utomlands.

Vår vision

Vi är en erkänd företrädare i branschen som bidrar till samhällets utveckling och formar en hållbar framtid för kommande generationer. Det gör vi genom att kombinera vår tekniska know-how med branschens bästa praxis. Resultatet blir kostnadseffektiva projekt som levereras i tid och inom budget samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga standard.

Vi är ett lag

Ingenjörsfirman värdesätter lojalitet, samarbete och gemenskap. Vi verkar i en miljö där varje individ är en viktig del av teamet och där alla arbetar mot samma mål. Genom att främja ett starkt teamarbete och en positiv kultur skapar vi en plattform för framgång och gemenskap och vi gör det alltid tillsammans som ett lag. 

Vi är attraktiva

Ingenjörsfirman är en attraktiv arbetsplats för våra anställda och en attraktiv partner för våra kunder. Genom att erbjuda utmanande och meningsfulla uppdrag, möjligheter till personlig utveckling och en miljö som uppmuntrar till kreativitet och innovation lockar vi till oss de bästa talangerna i branschen.

Vi är vinnare

Ingenjörsfirman når framgång genom att leverera överlägsna resultat. Vi erbjuder högkvalitativa, moderna ingenjörstjänster i absolut framkant och strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar. Genom att vara nyfikna och innovativa arbetar vi aktivt för att ta en tätposition och vara det självklara valet i sydöstra Sverige.

Vi är seriösa

Ingenjörsfirman är pålitlig, ansvarsfull och leveranssäker. Vi följer etiska standarder och levererar våra tjänster med professionalism och integritet. Kunden kan alltid lita på att vi utför vårt arbete på ett positivt och engagerat sätt.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Ingenjörsfirman ska med kvalitets- och miljöansvar omsorgsfullt arbeta med känsla för teknik, resursförbrukning, materialval och funktion. Företaget strävar efter att uppnå låga miljöutsläpp för uppdrag och i företagets direkta verksamhet genom att aktivt och med personligt ansvar välja och belysa miljöeffektiva alternativ.

Ovanstående uppnås bl.a. genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. Ingenjörsfirman är lyhörd för utveckling av metoder, material m.m. som stärker uppsatta mål.

Ingenjörsfirman ska bidra till kundens behov genom att arbeta efter ett strukturerat system med hög kvalitet inom vår uppdragshantering. Ingenjörsfirman ska även vara behjälpliga med rådgivning av bra miljöval där så är relevant.

Ingenjörsfirman fångar löpande upp avvikelser och följer upp uppdrag i målsättning att ständigt förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet för att upprätthålla och förbättra kvalitetsnivå och miljöprestandan i våra uppdrag.

Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som upp­dragsgivaren ställer på resultatet. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

Kontaktinformation

Varmt välkomna att kontakta oss vid frågor.

Adress

Besöksadress/
leveransadress

Postadress

Företagsnummer

Org.nr

Tel.nr

Växelnummer

Några av våra kunder

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Vi är måna om våra kunder

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!