Bygg- och fastighet

Vi erbjuder besiktningar, kontrollansvarig enl. PBL, projekt-, projekterings- och byggledning. 

Funderingar gällande bygg- och fastighet?

Kontakta någon av oss kunniga inom området.

Vad vi hjälper dig med

Vi är ett oberoende konsultföretag som hjälper kunden från idé till utredning, genomförande och överlämning för förvaltning. Vi erbjuder tjänster som projektledning, projekteringsledning och byggledning. Vi har även kompetens för kalkyler och entreprenadjuridisk rådgivning.

Projektledning

Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders projekt, både små och stora.

Flera av våra projektledare är certifierade via IPMA.

Projekteringsledning

Vi tar ansvar för att leda projekteringen i framtagandet av förfrågningshandlingarna. Vi ombesörjer att produkten blir rätt, att tiderna hålls och att budgeten följs. Vi har projekteringsledare som har kunskap om BIM-projektering.

Byggledning

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med upphandling, uppföljning av byggprojektet och styrningen av ekonomin fram till färdigställandet.

Kontrollansvarig enl. PBL

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och Bygglagen) övervakar vi för byggherrens räkning att samhällskraven uppfylls i projektet.

Våra kontrollansvariga har certifiering med riksbehörighet.

Besiktningar

Vi utför entreprenadbesiktningar enligt AB resp. ABT. Vi brukar anlitas till att vara (huvud-) besiktningsman och/eller besiktningsman bygg och mark. Till övriga besiktningsområden såsom el, luft, rör, sprinkler mm anlitar vi andra biträdande besiktningsmän om så önskas.

Entreprenadjuridisk rådgivning

Vi hjälper våra kunder med entreprenadjuridisk rådgivning om tvist eller skada skulle uppstå i ett projekt.

Byggkontroll

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med byggkontroll, ser till att entreprenaden utförs enligt de avtal som man kommit överens om och att lagar och regler följs.

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Intresserad av ett liknande upplägg?

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!