Infrastruktur

Vi erbjuder projekt-, projekterings- och byggledning samt broförvaltning.

Funderingar gällande infrastruktur?

Kontakta någon av oss kunniga inom området.

Vad vi hjälper dig med

Vi är ett oberoende projektledningsföretag som hjälper kunden från idé till utredning, genomförande och överlämning för förvaltning.

Vi erbjuder tjänster som projektledning, projekteringsledning och byggledning för anläggningsprojekt samt broförvaltning.
Vi har även kompetens för kalkyler och entreprenadjuridisk rådgivning.

Ingenjörsfirman har kompetens att driva och följa upp de flesta typer av anläggningsprojekt bl.a. inom vägar, broar, VA, avfallsanläggningar och miljöuppdrag.

Vi ligger alltid långt fram vad gäller ny kunskap inom våra fack, vi satsar mycket på utbildning och håller oss hela tiden uppdaterade på nya lagar och förordningar.

Projektledning

Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders projekt, både små och stora. Våra bygg- och projektledare har mångsidig kompetens inom anläggningsteknikens hela bredd.

Projekteringsledning

Vi tar ansvar för att leda projekteringen i framtagandet av förfrågningshandlingarna. Vi ombesörjer att produkten blir rätt, att tiderna hålls och att budgeten följs.

Byggledning

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med upphandling, uppföljning av anläggnings­projektet och styrningen av ekonomin fram till färdigställandet. Vår uppgift är att se till att arbetet löper smidigt och att aktörerna på arbetsplatsen fungerar tillsammans.

Byggkontroll

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med byggkontroll, ser till att entreprenaden utförs enligt de avtal som man kommit överens om och att lagar och regler följs.

Kontrollansvarig enl. PBL

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och Bygglagen) övervakar vi för byggherrens räkning att samhällskraven uppfylls i projektet.

Våra kontrollansvariga har certifiering med riksbehörighet.

Besiktningar

Vi utför de besiktningar som hör entreprenaden till för alla anläggningsprojekt. Vi utför entreprenad­besiktningar enligt AB resp. ABT. Vi utför även besiktningar av lekplatsutrustningar enl. Svensk Standard.

Vi brukar anlitas till att vara (huvud-) besiktningsman och/eller besiktningsman bygg och mark. Till övriga besiktningsområden såsom el, luft, rör, sprinkler mm anlitar vi andra biträdande besiktningsmän om så önskas.

Broförvaltning

Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders brobestånd. Vi arbetar i BaTMan (Bridge and Tunnel Management) som är ett branschgemensamt system för broförvaltning.

Vi registrerar era konstruktioner i BaTMan, utför broinspektioner för att identifiera och bedöma de skador som finns samt utför åtgärdsplanering. I planeringsskedet ställs olika åtgärdsstrategier mot varandra för att erhålla den strategi som medför lägsta kostnad över tid. Vi låter upprätta förfrågningsunderlag och stödjer er i upphandlingsfasen. I produktions skedet har vi stor erfarenhet av att verka som projekt- och byggledare.

Vi utför tekniska utredningar och ombesörjer bärighets- samt konstruktionsberäkningar.

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Intresserad av ett liknande upplägg?

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!