Muddring Kalmar hamn

Underhållsmuddring Kalmar hamn

Kalmar hamn genomför med jämna mellanrum, som alla andra hamnar bör göra, underhållsmuddring av hamnen för att säkerställa att djupen hålls så att fartygen kommer in i hamnen och intill kajerna.

Denna gång utfördes muddringen av ett danskt företag, Rohde Nielsen A/S.

Metoden var huvudsakligen sugmuddring vilket innebär att man åker över hamnens ytor med ett fartyg som har ett sugmunstycke i änden av en lång rörlig arm som sänks ner till botten. Där sugs sedimenten upp och fyller upp en stor balja som är i mitten av mudderfartyget.

När baljan är full lägger man till invid kajen och tömmer fartyget. I den här entreprenaden använde hamnen muddermassorna för att skapa nya upplagsytor i hamnen.

Efter muddring utförs en inmätning av sjöbotten för att kontrollera att rätt djup har uppnåtts.

Totalt muddrades ca 150 000 m3 från hamnens botten.

Ingenjörsfirman i Kalmar AB hade byggledningen för uppdraget.