Vänskapens väg

Lite fakta:

  • Vård- och omsorgsboende för personer med demens- och fysiska omsorgsbehov.
  • Vänskapens väg rymmer 85 vårdplatser, träffpunkt och dagverksamhet.
  • Arkitekt MAF arkitektbyrå som tagit fram grundkoncept, Atrio arkitekter har utfört det fortsatta arbetet
  • Konstnär Lars Larsson med ”Vänner” – Det lilla, i det stora.
  • Fastighetsägare är Rikshem och huvudman är Kalmar kommun.
  • Totalentreprenör Byggnads AB OG Ohlson

Ingenjörsfirman i Kalmar AB har varit behjälpliga med bygg- och projektledning, kontrollansvar enligt PBL.