Ny bussterminal i Länna

Ny modern bussterminal i Länna

Mekka Traffic i Stockholm AB har byggt en ny bussterminal i Stockholm för hantering av sina bussar i regionen.

Terminalen innehåller kontor och personalutrymmen i två våningsplan för verksamheten och på plan 3 har man även 20 övernattningsrum för bussförare som kör långresor. På 3:e planet finns även en konferensavdelning för utbildning och möten för den egna verksamheten.

Servicedelar för bussarna finns som verkstadslokaler, plåtverkstad, lackningsrum, däckförråd, tvätthall mm. I byggnaden finns även lokaler som hyrs ut till Besikta för besiktning av tyngre fordon.

I södra gaveln av byggnaden har det byggts upp ett parkeringshus i 3 våningsplan för att hantera transportfordon till verksamheten och personbilar för egen personal.

Utvändigt finns uppställningsplatser för bussar med anslutning för el- och gas-inkoppling av bussarna.

Arkitekt för byggnationen har varit Mats Dahlström arkitektkontor och totalentreprenör har varit Åkesson Bygg AB. Vårt uppdrag har varit att ansvara för bitr. projektledning, kontrollansvar enligt PBL och slutbesiktningen.