Malkars Västervik

I Västervik har Solhemsgruppen byggt om Ö&Bs butikslokal till stort träningscenter åt Malkars.

Malkars träningscenter i Västervik innehåller modern gymutrustning med rum för löp- och cykelklasser och har stora ytor med fria vikter och träningsmaskiner.

Totalt omfattar gymmet 2.200 kvm

Ingenjörsfirman i Kalmar AB har haft förtroendet att projekt- och byggleda ombyggnationen.