Konstruktion

Vi erbjuder tjänster inom byggnadskonstruktion.

Funderingar gällande konstruktion?

Kontakta Frida angående konstruktionsfrågor!

Vad vi hjälper dig med

Vi är ett oberoende konsultföretag som hjälper dig som kund från idé till färdig byggnad. Vi erbjuder projektering av ny-, om- och tillbyggnationer samt utredningar. Vår önskan är att finnas som ett stabilt stöd under hela byggtiden där vi använder vår kunskap för att skapa de bästa lösningarna utifrån projektets förutsättningar. Med kunden i fokus levererar vi effektiva och anpassade konstruktionslösningar för just ditt projekt.

Beräkning

Vi utför beräkningar för alla typer av stommar och grundläggningar för nyproduktion och ombyggnationer. I tidiga skeden kan vi uppskatta dimensioner och mängder och levererar senare under projekteringen K-handlingar efter förutsättningar och materialval. Vi har erfarenhet av både hus och infrastruktur och kan utföra projekt i betong, stål och trä.

Projektering

Vi ritar i 2D i AutoCAD och modellerar i 3D i Revit. Vi kan leverera allt från förfrågningsunderlag till relationshandling samt 3D-modeller av projektet. Vi upprättar även checklistor och dokument för projektets KMA-krav, samt konstruktions- och beräkningsdokumentationer.

Utredningar

Vi utför inspektioner på plats och analyserar handlingar över befintliga bärverk och konstruktioner. Vid ombyggnation ger vi förslag på lämpliga lösningar anpassade för konstruktionens nya önskade funktionssätt. Vi kan lämna intyg och utlåtande om stommars skick med rekommendationer för vidare åtgärder.

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Intresserad av ett liknande upplägg?

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!