Kalmar Slott – Bakmurning av Norra Vallmuren

Ingenjörsfirman hade hand om förvaltning och byggledning.