Byteatern Kalmar

Byteatern är invigd

I september 2019 invigdes Byteatern med ett stort antal inbjudna gäster. Teatercheferna Mia Carlsson och Daniel Rylander samt ett antal talare lotsade oss genom Byteaterns historia fram till Sveriges modernaste scenkonsthus. Satsningen riktar sig särskilt till barn och unga för att de ska kunna ges ett större utbud av föreställningar. Man vill också stärka regionens attraktionskraft med ett mer levande kulturliv.

För att kunna genomföra ombyggnaden har Kalmar Hamns verkstad flyttas ut ur lokalerna för att ge mer plats till Byteatern. Delar av byggnaderna har även rivits för att kunna återuppbygga mer ändamålsenliga lokaler. Det har bl.a. byggts en ny större spellokal med utdragbar läktare, ny foajé, nya verkstäder, nya kontor och mötesrum.

I befintliga delar av huset har lokalerna renoverats med en mindre spellokal, inspelningsrum, kontor m.m. Renovering av fasader och tak har också genomförts.

Projektet har genomförts som ett partneringprojekt mellan Kalmar Hamn AB och Byggnadsfirma Ivar Glebe AB.

Ingenjörsfirman i Kalmar AB har varit behjälpliga med projekt- och projekteringsledning samt kontrollansvar enligt PBL.