Borgholms Slott – Jungfrutornet

Jungfrutornet – nya Kungshuset

Mellan åren 1572-92 uppfördes det norra rundtornet, det s.k. Jungfrutornet. Tornet är tre våningar högt och innesluter den 54 meter djupa Jungfrubrunnen.

Nya Kungshuset uppfördes 1572-76 som tillfällig bostad åt Johan III och troligtvis även åt Karl X Gustav. Ingenjörsfirman i Kalmar AB bistod Statens Fastighetsverk med byggledning i projektet.

Under 1900-talet har man använt betonginjiceringar och starkt cementhaltligt fogbruk. Detta hårda och täta skal följer inte murverkets rörelser och hindrar murverkets naturliga fuktvandring. Instängd fukt leder till att murarnas bakomliggande murbruk urlakas.

Vi bytte ut befintlig betongfog till kalkfog vilket leder till att murverket kan ”andas” och röra sig naturligt.

Arbetet utfördes med ett fogbruk som tillreds av traditionellt tillverkad kalk som bränns av Öländsk kalksten, i den kalkugn som finns uppförd intill slottsruinen.